Analiza danych, uczenie maszynowe i optymalizacja

Obecnie w erze dostępu do wielkiej ilości danych konieczna jest ich adekwatna obróbka i analiza. Nowoczesne metody statystyki pozwalają na efektywne wnioskowanie oraz predykcję w oparciu o posiadane informacje. Oferowany jest szeroki zakres prac związanych z przetwarzaniem danych o rozmaitym charakterze. Prace te prowadzi Laboratorium Informatyki w Sterowaniu i Zarządzaniu, kierowane przez dr hab. inż. Jerzego Baranowskiego

W szczególności proponowane jest:

  • opracowywanie danych do celów badań naukowych,
  • statystyczna diagnostyka procesów,
  • tworzenie modeli statystycznych procesów różnych typów,
  • metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców,
  • metody predykcji w oparciu o analizę szeregów czasowych wraz z wykorzystaniem  wiedzy eksperckiej,
  • systemy diagnostyki i predykcji usterek/zdarzeń,
  • optymalizacja i sterowanie procesów dyskretnych, w szczególności produkcyjnych.

Zastosowanie:

Rozpatrywane zagadnienia mieszczą się w pełni w zakresie tzw. Przemysłu 4.0, oferując szerokie wsparcie bardzo wielu zagadnień nowoczesnej produkcji.  Proponowane prace mają zastosowania także w obszarach badań, prac rozwojowych czy też wdrażania nowych produktów lub instalacji.